zabezpieczenie wykopu, ścianka berlińska

W ramach zadania inwestycyjnego “Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego” realizujemy zabezpieczenie ścian wykopu. Dla przedmiotowej Inwestycji jako zabezpieczenie wykopu, optymalnym rozwiązaniem będzie ścianka berlińska.

Zabezpieczenie wykopu zostało zaprojektowane i wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB180 w rozstawie co max 2,00m o łącznej wysokości min. 6,00 m.

Ścianka berlińska obliczana w schemacie niewyznaczalnym – układ wspornikowy z podporą pośrednią w formie rozpór stalowych (narożne) lub kotew gruntowych. Rozpory zaprojektowano jako stalowe, spawane, wykonane z profili HEB natomiast kotwy jako buławowe, w rozstawie co 2,00m, długości wolnej 3,0 oraz długości buławy długości 8,00m oraz średnicy 120mm.

Zaprojektowano, a następnie wykonano łącznie:
– ścianka berlińska – 56,50 mb (od strony infrastruktury istniejącej);
– 3 rozpory narożne;
– 16 sztuk kotew gruntowych.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy