ścianka berlińska, zabezpieczenie wykopu, śląsk

W ramach współpracy z Awbud S.A. wykonaliśmy projekt technologiczny opracowując zabezpieczenie wykopu, wraz z jego realizacją pod I tunel Zendry (śląsk) w ramach realizacji zadania pn. Zainstalowanie dwóch klatek walcowniczych na walcowni Danieli na terenie CMC POLAND Sp. z o.o. w Zawierciu.

Jako optymalne zabezpieczenie wykopu przyjęliśmy ściankę berlińską  na odcinku długości ok. 33mb. Kolumny iniekcyjne średnicy wiercenia niemniejszej aniżeli 200mm wiercone w rozstawie osiowym, nie większym aniżeli 1,00m zbrojonych kształtownikiem HEB140 w klasie stali S355 o długości całkowitej kolumny 10,00m. Opinka drewniana z kantówki grubości min. 10cm.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy