08
06.2022

Projekt kotwionego zabezpieczenia wykopów – Bielsko-Biała

Projekt kotwionego zabezpieczenia wykopów Opracowaliśmy projekt kotwionego zabezpieczenia wykopów na potrzeby wykonania części podziemnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Ustaliliśmy, że zabezpieczenie zaprojektujemy od strony północnej, wschodniej i południowej, natomiast od strony zachodniej Wykonawca wykona rozkop. Otrzymaliśmy materiały do projektowania tj. podstawowe rzuty i przekroje oraz wyniki rozpoznania geologicznego i przystąpiliśmy do pracy. Ze względu na wymiary […]

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy