23
05.2019

EC Żerań – ścianka berlińska oraz posadowienie pośrednie

ścianka berlińska, posadowienie pośrednie Zakończyliśmy prace projektowe obejmujące tymczasowe zabezpieczenie ścian wykopów (ścianka berlińska) oraz posadowienie pośrednie fundamentów w ramach realizacji zadania „Dostawa i montaż bloku gazowo – parowego w elektrociepłowni Żerań w Warszawie” w ramach współpracy z Polimex Mostostal S.A. Zabezpieczenie wykopu znajduje się od strony istniejących przewodów wysokiego napięcia oraz przewodów teletechnicznych w […]

05
01.2019
wzmocnienie gruntu posadowienie pośrednie

Płyta żelbetowa posadowiona na mikropalach

Kolejna Nasza realizacja autorskiego projektu technologicznego dotyczy płyt odciążających nad kabloblokami wykonanymi w ramach zamierzenia budowlanego o nazwie „Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW NOWA”. W ramach zamierzenia budowlanego przeprowadzono w ziemi kable instalacji energetycznej oraz teletechnicznej. Kable są prowadzone w sposób uporządkowany w strukturach określanych jako kablobloki. Kablobloki […]

2017
Rok założenia
77
Wykonanych projektów
27
Zrealizowane budowy