ścianka berlińska palisadapod ściankę berlińską

Ścianka berlińska

W ramach zadania inwestycyjnego “Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego” w Katowicach (śląsk), trwają prace nad tymczasowym zabezpieczeniem ścian wykopów. Dla przedmiotowej Inwestycji zdecydowaliśmy się na zabezpieczenie wykopu (ścianka berlińska).

Ścianka berlińska – wymiary

Ścianki zostały zaprojektowane i wykonane z dwuteowników szerokostopowych HEB180 w rozstawie co max 2,00m o łącznej wysokości min. 6,00 m.

Zabezpieczenie wykopu obliczane w schemacie niewyznaczalnym – układ wspornikowy z podporą pośrednią w formie rozpór stalowych (narożne) lub kotew gruntowych. Rozpory zaprojektowano jako stalowe, spawane, wykonane z profili HEB natomiast kotwy jako buławowe, w rozstawie co 2,00m, długości wolnej 3,0 oraz długości buławy długości 8,00m oraz średnicy 120mm.

Łączna ilość ścianki berlińskiej i jej elementów:

Zaprojektowano, a następnie wykonano łącznie:
– 56,50 mb zabezpieczenia wykopów (od strony infrastruktury istniejącej);
– 3 rozpory narożne;
– 16 sztuk kotew gruntowych.

2017
Rok założenia
107
Wykonanych projektów
39
Zrealizowane budowy