Dział projektowy naszej firmy zajmuje się profesjonalnym, kompleksowym projektowaniem wszystkiego, co związane jest z rozwiązywaniem problemów natury geotechnicznej oraz hydrotechnicznej.

Specjalizujemy się w:

 • a) projektowaniu technologii wykonania wykopów głębokich wraz z ich zabezpieczeniem oraz propozycjami optymalizacji, tak, by zaproponowane rozwiązanie było zarówno bezpieczne, jak i ekonomicznie uzasadnione;
 • b) projektowaniu zabezpieczeń wykopów, zarówno szerokoprzestrzennych, jak i liniowych, przy zastosowaniu:
  – grodzic stalowych;
  – ścianek typu berlińskiego;
  – palisad betonowych;
  – ścian żelbetowych (murów oporowych)
  – ścian z grodzic winylowych;
  – profili stalowych i innych;
 • c) projektowaniu i optymalizacji sposobu posadowienia obiektów budowlanych (zwłaszcza w obecności występowania złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych oraz sklasyfikowania obiektu do drugiej oraz trzeciej kategorii geotechnicznej).
 • d) realizacji projektów zamiennych oraz technologicznych w zakresie sposobu posadowienia obiektu, zabezpieczenia budynków istniejących znajdujących się w sąsiedztwie realizowanej inwestycji, zapewnienia stateczności skarp i innych.
 • e) projektowaniu posadowienia pośredniego budynków i budowli
  – przy zastosowaniu mikropali i pali różnego typu;
  – fundamenty na studniach i kesonach;
 • f) projektowaniu podbić fundamentów budynków istniejących;
 • g) projektowaniu konstrukcji oporowych;
 • h) projektowaniu ścian szczelinowych;
 • i) projektowaniu odwodnień wykopów;
 • j) zabezpieczeń skarp i osuwisk;
 • k) projektowaniu sposobów wzmocnienia podłoża gruntowego (jeżeli takie rozwiązanie będzie optymalne w stosunku do posadowienia pośredniego). Po ustaleniu szczegółów wykonujemy także projekty konstrukcji budynków i budowli.
  Wykonujemy zarówno drobne projekty, jak i bardzo wymagające o szerokim zakresie prac.

Programy na których pracujemy:

a) Robot Structural Analyssis 2019 wraz z pełnym pakietem dodatków oraz programów powiązanych;

b) Pakiet kalkulatorów Expert prod. Autodesk;

c) MIDAS GTS NX;

d) REVIT;

e) pakiet GEO 5;

f) oprogramowanie grupy MASTER, w szczególności:

– MASTER EC7 Fundamenty 2016;

– MASTER Pale 2014;

– MASTER EC2 Żelbet 2018;

g) GRAITEC PowerPack for Autodesk Revit

h) programy graficzne, głównie:

– ZWCAD 2019,
– AutoCad 2019;

i) proste programy obliczeniowo – kalkulacyjne do sporządzania obliczeń o niskim stopniu skomplikowania.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy