płyta fundamentowa na palach

Płyta fundamentowa na palach – opis ogólny

Płyta fundamentowa na palach została przez nas wykonana w zakresie opracowania Projektu Technologicznego. Zaprojektowaliśmy w ramach tegoż projektu zarówno posadowienie pośrednie fundamentu, jak i szalunki i zbrojenie płyty fundamentowej. Zastosowaliśmy posadowienie pośrednie w formie pali fundamentowych ze względu na występujące grunty słabonośne w miejscu wykonania przedmiotowej inwestycji. Na “naszej” płycie fundamentowej docelowo powstanie budynek rekreacji indywidualnej w konstrukcji szkieletowej. Nie otrzymaliśmy obliczeń konstrukcji obiektu, w związku z czym wykonaliśmy własne zestawienie obciążeń. Ze względu na zamierzony cel ograniczyliśmy wykonanie modelu obliczeniowego do płyty fundamentowej wraz z palami fundamentowymi. Na chwilę obecną przesłaliśmy projekt do akceptacji oraz uzupełnienia o projektowane elementy instalacyjne.

Płyta fundamentowa na palach – opis rozwiązania

Zaprojektowaliśmy płytę fundamentową o grubości 20 cm posadowioną pośrednio na palach fundamentowych. Pale fundamentowe wykonamy (na etapie realizacji) jako wiercone w technologii CFA o średnicy wiercenia 400 mm oraz długości 6,0 metra poniżej dolnej krawędzi płyty fundamentowej. Zaprojektowaliśmy pale fundamentowe wykonane z betonu żwirowego klasy C30/37, zbrojone konstrukcyjne profilami stalowymi min. IPE 100 w ilości łącznej 18 sztuk. Na palach zaprojektowaliśmy płytę fundamentową. Obliczyliśmy, że wystarczającą grubością płyty fundamentowej będzie 20 cm, natomiast geometrię płyty w pełni dostosowaliśmy do geometrii budynku rekreacji indywidualnej. Zachowaliśmy wszelkie rzędne wysokościowe oraz grubości warstw przyjęte w części architektonicznej projektu. Obliczenia sporządziliśmy w programie Robot Structural Analyssis, gdzie zamodelowaliśmy konstrukcję fundamentu wraz z oparciem na palach fundamentowych i częściowym oparciem sprężystym pod płytą. W programie numerycznym wyznaczyliśmy wymagane ilości i rozstawy zbrojenia głównego, natomiast pale fundamentowe zwymiarowaliśmy w oddzielnym programie.

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

Pale fundamentowe wykonamy w technologii wierconej typu CFA, natomiast zbrojenie zaprojektowaliśmy z dwuteowników ekonomicznych min. IPE 100 o długości 3,0 metra, wykonanych ze stali min. S235. Na podobnych inwestycjach takie profile umieszczaliśmy w palach ręcznie, ponieważ ich ciężar jest na tyle niewielki, że wypalanie otworów montażowych i podwieszanie zawiesi byłoby zbyt czasochłonne. Na palach fundamentowych zaprojektowaliśmy kolejno warstwę betonu podkładowego, warstwę izolacji termicznej i wreszcie – płytę fundamentową. Płyta fundamentowa zazbrojona będzie siatkami zgrzewanymi wraz z dozbrojeniem prętami prostymi. Uzgodniliśmy, że konstrukcja drewniana obiektu kotwiona będzie do płyty fundamentowej na kotwy wklejane.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy