mikropale i fundamenty

Mikropale i fundamenty – Połaniec

Zaprojektowaliśmy mikropale i fundamenty na terenie ENEA Elektrownia Połaniec, gdzie realizujemy Inwestycję wespół z firmą Polimex Energetyka Sp. z o. o. Zakontraktowaliśmy kompleksowe wykonanie fundamentów pod osadzenie wentylatora recyrkulacji spalin oraz podpory P1. Zaprojektowaliśmy w ramach tego zlecenia posadowienie pośrednie fundamentów w formie mikropali iniekcyjnych w systemie samowiercącym oraz same fundamenty. Ze względu na dużą gęstość infrastruktury istniejącej w miejscu realizowanych prac musieliśmy starannie dopasować geometrię fundamentów oraz rozstawy osiowe mikropali by uniknąć kolizji. Skupiliśmy się na chwilę obecną na wykonaniu Projektu Technologicznego rozwiązania oraz oczekujemy na możliwość wejścia na budowę. Zachęcamy Was do bieżącego śledzenia wpisów, które zamieszczamy, zwłaszcza w dziale “Budowy“.

Mikropale i fundamenty – projektowanie

Otrzymaliśmy już schemat wykonania posadowienia wykonany w ramach Projektu Budowlanego, który to dostosowaliśmy do dysponowanej przez nas technologii. Poczyniliśmy założenia projektowe, które to następnie weryfikowaliśmy drogą obliczeniową. Znaliśmy dobrze miejsce prowadzenia prac, ponieważ zrealizowaliśmy już Projekt posadowienia konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami oraz kilka opracowań towarzyszących. Mieliśmy także świadomość jakie warunki gruntowe możemy napotkać oraz z iloma problemami (głównie w zakresie rozwiązywania kolizji) musimy się zmierzyć. Pracę rozpoczęliśmy zatem od analizy geometrii fundamentów oraz lokalizacji mikropali w odniesieniu do infrastruktury istniejącej. Skorygowaliśmy założenia zawarte w ramach PB i przystąpiliśmy do analizy obliczeniowej.  Uzupełniliśmy model obliczeniowy konstrukcji stalowej o przyjęte założenia oraz wyprowadzone parametry podłoża i rozpoczęliśmy wymiarowanie. Otrzymaliśmy reakcje na mikropale oraz zwymiarowaliśmy zbrojenie elementów konstrukcyjnych.

Rozwiązania szczegółowe

Dobraliśmy zbrojenie systemowe mikropali iniekcyjnych na podstawie reakcji podporowych. Wydaliśmy mikropale o długościach zmiennych – 9,0 m pod płytę fundamentową oraz 6,0m pod podporę P1. Pod wentylator recyrkulacji spalin oraz dwie podpory zaprojektowaliśmy płytę fundamentową żelbetową z wypuszczonymi kominkami podporowymi. Zbrojenie płyty fundamentowej wydaliśmy w formie prętów prostych, jednakże dopuszczamy zastosowanie równoważnych siatek zgrzewanych. Do zbrojenia dolnego dokotwiliśmy zbrojenie kominków żelbetowych pod osadzenie podpory P1, natomiast podpora zostanie wklejona na kotwy chemiczne.  Pod płytą fundamentową wydaliśmy poduszkę kruszywową oraz warstwę betonu niekonstrukcyjnego. Zaprojektowaliśmy pod osadzenie podpory P1 belkę oczepową wspartą na mikropalach iniekcyjnych w systemie samowiercącym. Z belki oczepowej również “wypuściliśmy” kominki żelbetowe pod osadzenie konstrukcji. Na miejscach styków projektowanej konstrukcji z elementami istniejącymi wydaliśmy sposób wykonania przekładek. Dla całości wykonaliśmy szczegółowe zestawienia materiałów.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy