wzmocnienie nasypu kolejowego

Wzmocnienie nasypu kolejowego ściankami szczelnymi

Zaprojektowaliśmy wzmocnienie nasypu kolejowego w formie ścianek szczelnych z grodzic stalowych stężonych ściągami stalowymi. Otrzymaliśmy zlecenie zarówno na sporządzenie Projektu Technologicznego, jak i samo wykonanie wzmocnienia. W ramach tej Inwestycji współpracujemy z firmą Budimex S.A. Główną trudnością jakiej musimy sprostać jest fakt, iż pracujemy na czynnym torze kolejowym z lokalnie wstrzymanym ruchem kolejowym. Na wykonanie jednej strony zabezpieczenia otrzymaliśmy 24 godziny, a zatem musimy w taki sposób zorganizować pracę, by nie przekroczyć danego nam czasu. Musimy również zwrócić szczególną uwagę w momencie przerzutu sprzętu i materiału na przeciwległe strony torowiska, tak, by nie uszkodzić torowiska. Realizujemy rzeczone zabezpieczenie z powodu lokalnego osiadania torowiska spowodowanego wypłukiwaniem warstw gruntu rodzimego spod torów.

Wzmocnienie nasypu kolejowego – rozwiązania techniczne

Zaprojektowaliśmy wzmocnienie nasypu na odcinku ok. 50 mb w formie dwóch rzędów grodzic stalowych scalonych ze sobą ściągami stalowymi. Grodzice pogrążymy metodą wibracyjną. Ścianki szczelne rozmieściliśmy w odległości 4,0 m od osi dwóch kolejnych torowisk.  Obliczyliśmy konieczną długość grodzic jako 4,0 m, natomiast ściąg zamocujemy na wysokości ok. 0,5m odmierzając od górnego lica grodzicy. Dla ściągów wydaliśmy minimalną nośność obliczeniową na siłę uplastyczniającą, zatem materiał do ich wykonania zostanie dobrany w momencie realizacji. Bardzo często podajemy najistotniejsze parametry stosowanych materiałów i wyrobów, po to by na etapie realizacji można było w sposób bezpieczny zastosować materiał aktualnie dostępny na rynku. Ściągi będą zamocowane do grodzic za pomocą kleszczy stalowych wykonanych z ceowników UPN 220. Zapewnimy kotwienie poprzez systemowe podkładki oraz nakrętki. Górne lico ścianek szczelnych zlokalizowaliśmy w poziomie terenu istniejącego. Jest to o tyle istotne, że po wykonaniu wzmocnienia Generalny Wykonawca wyprofiluje koryta odwadniające wzdłuż torów.

Rozwiązania ilościowe

Zaprojektowaliśmy łącznie dwa odcinki ścianek szczelnych o długości 49,80 mb każdy, co daje łącznie 99,60 mb ścianek szczelnych. Ścianki będą kotwione łącznie 11 ściągami (co 8 grodzicę), mocowanymi do łącznie 100 mb ceowników. Przyjęliśmy rozstaw osiowy pomiędzy rzędami grodzic łącznie o rozpiętości 12 metrów (w osiach). Zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony, niebawem pojawi się raport z realizacji w dziale <BUDOWY>.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy