Berlinka pogrążania wibracyjnie – Kraków, DPS

Kolejnym tematem projektowo-wykonawczym jest berlinka pogrążana wibracyjnie. Zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy ściankę typu berlińskiego, która to miała funkcję odcinkowego zabezpieczenia wykopów. Uzgodniliśmy z Generalnym Wykonawcą, że wymaga od nas zabezpieczenia od strony wschodniej. Potrzebował przestrzeni do przejazdów i składowania materiałów, więc zwrócił się do nas. Odbyliśmy niezbędne uzgodnienia i przystąpiliśmy do pracy. Uzgodniliśmy, że w miarę możliwości mamy zapewnić minimum 1,5m przestrzeni roboczej pomiędzy obudową, a ścianą budynku. Korzystnie także zarówno dla nas pod względem wykonawczym, jak i dla GW będzie wykonanie ścianki w układzie wspornikowym. Zasygnalizowaliśmy, że na etapie realizacji może być problem z wysokim poziomem ZWG, jednakże na to GW się przygotował i zamontował instalację igłofiltrową. Zatem przeanalizowaliśmy dokładnie przekazane materiały i przystąpiliśmy do pracy.

Berlinka pogrążana wibracyjnie – rozwiązania

Obliczyliśmy, że jeżeli Wykonawca wykona wykop wstępny to możemy zastosować ściankę w układzie wspornikowym. Nasza ścianka była dość znacznie (w porównaniu do innych inwestycji) odsunięta od lica budynku, zatem nastawiliśmy się na jej późniejsze wyciągnięcie. Szczęśliwie, istniejący budynek DPS jest wystarczająco oddalony od obudowy wykopu, zatem mogliśmy się nastawić na pogrążanie wibracyjne. Jako, że ścianka nie będzie zakotwiona w otworach wypełnionych mieszanką betonową, toteż musieliśmy zastosować profile szerokostopowe. Im większa szerokość profilu tym większy odpór gruntu, a co za tym idzie lepsze warunki stateczności obudowy. Obliczyliśmy, że minimalnie wystarczają profile HEB260 wykonane w klasie stali S355 o długości min. 6,0m. Jako, że w pewnej części materiał zapewnialiśmy z naszych stanów magazynowych, toteż mobilizując się pakowaliśmy profile “nie mniejsze”. Docelowo pogrążyliśmy profile HEB280 oraz HEB300. W miejscu najbardziej wysuniętym (najbliżej dróg wewnętrznych) zastosowaliśmy dłuższe profile (ok. 7,5m długości).

W miejscu posadowienia żurawia wieżowego zaprojektowaliśmy kolumny betonowe wiercone średnicy 600 mm. Dobór grubości oraz zbrojenia płyty fundamentowej pod żuraw pozostawiliśmy GW. Dzięki temu obciążenie pionowe wynikające z pracy żurawia przekazaliśmy poniżej poziomu dna wykopu. O realizacji mogą Państwo przeczytać w tym <wpisie>.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy