Projekt i realizacja wzmocnienia gruntu pod dom

Projekt i realizacja wzmocnienia gruntu pod dom to kolejne zadanie, które realizujemy kompleksowo. Otrzymaliśmy od Inwestora prywatnego na wykonanie posadowienia jego wymarzonego budynku. Projektant budynku zaprojektował posadowienie fundamentów poprzez studnie fundamentowe. Bardzo często otrzymujemy do wyceny projekty z takim archaicznym rozwiązaniem, które może konstrukcyjnie jest w porządku, ale pod względem czasu wykonania oraz finansowym jest bardzo nietrafione. Dbając o interes Inwestora od razu zaproponowaliśmy alternatywne rozwiązanie, gdyż nie widzieliśmy sensu narażania go na niepotrzebne koszty. Zagłębiliśmy się w temat i uznaliśmy, że najtańszym i najszybszym, a zarazem skutecznym rozwiązaniem będą kolumny betonowe wiercone. Przeanalizowaliśmy otrzymane materiały, po czym przystąpiliśmy do pracy.

Projekt i realizacja wzmocnienia gruntu – modelowanie

Pracę rozpoczęliśmy od zestawienia obciążeń na fundamenty. Bardzo rzadko otrzymujemy w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych już gotowe zestawienie obciążeń na fundamenty. Dla budynków wielorodzinnych często to jest np. w formie rysunku z reakcjami na fundamenty. Zazwyczaj o modelu obliczeniowym dla budynków mieszkalnych można zapomnieć. Zestawiliśmy obciążenia i przystąpiliśmy do modelowania. Jako, że w zakresie mieliśmy wyłącznie posadowienie budynku, toteż model ograniczyliśmy do fundamentów wraz z kolumnami. Projektant zaprojektował fundament w formie płyt fundamentowych wraz ze wzmocnieniem w formie rusztu z ław fundamentowych. Toteż wiernie odtworzyliśmy jego rozwiązania. Przyłożyliśmy obciążenia do fundamentów, a następnie zamodelowaliśmy kolumny betonowe.  Jako, że wstępnie wyliczyliśmy długość kolumn ze względu na budowę geologiczną ośrodka gruntowego, toteż w modelu zdefiniowaliśmy kolumny w długościach docelowych. Sprawdziliśmy także osiadania fundamentów, gdzie uzyskaliśmy maksymalne wartości rzędu 7 mm. Sprawdziliśmy także, czy zbrojenie które dobrał Projektant w rozwiązaniu pierwotnym jest wystarczające w odniesieniu do dobranych kolumn betonowych.

Przyjęte rozwiązania

Obliczyliśmy, że musimy wykonać 30 sztuk kolumn betonowych. Kolumny rozmieściliśmy zarówno ze względu na działające obciążenia na fundament, jak i ze względów wykonawczych. Mając doświadczenie projektowo-wykonawcze zawsze musimy pamiętać, że to co jest narysowane należy następnie wykonać. Jeżeli kolumny rozlokujemy zbyt blisko siebie, toteż później będzie problem na budowie. Wówczas musielibyśmy stosować przerwy robocze tj. jednego dnia wykonać jedną kolumnę, a następnego kolejną. Nie zawsze mogłoby być to możliwe ze względu na trudności z dojazdem, wszak okoliczne kolumny lub pale mogłyby już być wykonane. Co prawda w przypadku tej Inwestycji warstwy nośne gruntu występują na podobnej miąższości, to jednak jeżeli jest to możliwe, to staramy się jak najrzadziej różnicować długości kolumn w obrębie jednej budowy. W ten sposób eliminujemy lub chociaż zmniejszamy ryzyko błędów na budowie. Zatem finalnie zaprojektowaliśmy 30 sztuk kolumn o długości 5m każda. Kolumny wydaliśmy jako niezbrojone. O realizacji mogą Państwo przeczytać <tutaj>.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy