Projekt umocnienia ścian wykopów

Otrzymaliśmy zapytanie, a następnie zlecenie na projekt umocnienia ścian wykopów. Był to temat stricte projektowy, jednakże takie też ochoczo wykonujemy, zwłaszcza “po godzinach”. Cierpliwie czekaliśmy zatem na przekazanie kompletnych materiałów przez Zamawiającego, a gdy to już nastąpiło to przystąpiliśmy do pracy. Całość opracowania dotyczyło zaprojektowania zabezpieczenia wykopów, a gdzie to było konieczne to także jego odwodnienia. Zamawiający wskazał nam wszystkie problematyczne odcinki, gdzie są wymagane specjalistyczne rozwiązania. W pozostałych przypadkach Główny Projektant przewidział wykopy otwarte o bezpiecznym nachyleniu skarp. W zakresie samych wykopów zabezpieczenie wykopu wydaliśmy na dwa sposoby. Cześć z odcinków oraz komór zabezpieczyliśmy obudowami systemowymi, a pozostałe ściankami szczelnymi. Przy czym, dla odcinków zabezpieczonych obudową systemową wydaliśmy maksymalne parcie na ściany wykopu, a Wykonawca sam wybierze obudowę. Nie chcieliśmy sztywno narzucać rozwiązania, gdyż asortyment dostępny na rynku jest bardzo rozległy. Pozostałe wykopy wydaliśmy o ścianach umocnionych grodzicami stalowymi.

Projekt umocnienia ścian wykopów – rozwiązania

Jak już wspomnieliśmy, zabezpieczenie wykopów zaprojektowaliśmy w dwóch typach. Wykopu obudowane obudową systemową miały wydane parcie oraz wymagalne wymiary w świetle wykopu. Była to ta prostsza część zadania. Wykopy obudowane ściankami szczelnymi zaprojektowaliśmy na grodzicach wciskanych o dwojakim schemacie statycznym. Jeżeli była taka możliwość to wydaliśmy zabezpieczenie wspornikowe, jednakże najczęściej była to obudowa rozparta ramami stalowymi. Dzięki rozporom zarówno zapewnialiśmy stateczność, ograniczaliśmy ugięcia i wynikające z nich osiadania w poziomie terenu, jak i najzwyczajniej mogliśmy skracać same grodzice, co też robiliśmy. Sam przekrój profili, z których zbudowana będzie rama, każdorazowo obliczaliśmy i optymalizowaliśmy. Nie jesteśmy zwolennikami nadmiernej przesady i marnotrawienia pieniędzy, zatem każdorazowo staramy się zoptymalizować rozwiązanie. Nie mniej, dopuszczamy stosowanie profili równoważnych lub lepszych, jeżeli tylko Wykonawca będzie miał ochotę zastosować np. dostępne profile z innej budowy. Dla każdego z odcinków wydaliśmy szczegółowe rysunki w zakresie PZT oraz samej geometrii komory wraz z przekrojami poprzecznymi.

Odwodnienie wykopów

Poza samym umocnieniem ścian wykopów wydaliśmy także proponowany sposób ich odwodnienia. W zależności od warunków gruntowo-wodnych dobieraliśmy instalacje igłofiltrowe lub studnie chłonne lub zalecaliśmy konstrukcyjne odwodnienie wykopów. Odwodnienie konstrukcyjne wybieraliśmy wówczas, gdy na przykład podstawa grodzic była wystarczająco zagłębiona w gruncie spoistym lub występowały nieznaczne sączenia. Instalację igłofiltrową najczęściej preferowaliśmy przy wykopach zabezpieczonych ściankami szczelnymi, natomiast igłostudnie przy wykopach zabezpieczonych obudową systemową.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy