ścianka szczelna na kopalni

Grodzice przy torowisku

Zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy grodzice przy torowisku wraz z niezbędnym kotwieniem. Zaprojektowaliśmy zabezpieczenie wykopów w celu wykonania zbiornika wgłębnego węgla obcego, który notabene również wykonujemy za pośrednictwem naszego Podwykonawcy. Pierwotnie schematycznie została dobrana obudowa w układzie wspornikowym, jednakże i bez obliczeń wiedzieliśmy, że nie zda to egzaminu. W związku z tym zaprojektowaliśmy obudowę kotwioną. Przeanalizowaliśmy temat i przystąpiliśmy do pracy. Zauważyliśmy, że można wykonać wykop wstępny dzięki któremu możemy ograniczyć konieczną długość grodzic. Odsunęliśmy się z półką od szyn i wydaliśmy zatem skarpowanie, które pozwoliło obniżyć wykop o niespełna 1,5 metra. Następnie obliczyliśmy wymagany profil grodzic, a także kotwienie obudowy. Kotwienie dobraliśmy w formie mikropali kotwiących, zbrojonych systemowymi żerdziami R38/7,1. Mikropale kotwiące rozmieściliśmy co wnęka grodzic. Dzięki temu mogliśmy zrezygnować z wykonania kleszczy stalowych, a wystarczało wykonać wyłącznie płytki oporowe. Wydaliśmy także niezbędne etapowanie robót ziemnych, a także szczegółową geometrię wykopów szerokoprzestrzennych od stron niezabezpieczonych grodzicami.

Grodzice przy torowisku – rozwiązania

Obliczyliśmy, że minimalna długość grodzic mierząc od poziomu wykopanej półki musi wynosić 5,5 m, przy czym ta wartość tyczyła się grodzic, które były kotwione. Pozostałe (co druga) wystarczało, by miała długość min. 4,5 m. Wymagało to wysokiej czujności i skupienia na etapie realizacji, gdyż każda pomyłka mogłaby być katastrofalna w skutkach. Na szczęście, zarówno nasz dział kierowniczy, jak i nasi pracownicy doskonale rozumieją jak odpowiedzialne realizacje wykonujemy i do żadnej omyłki nie doszło. Po wbiciu grodzic GW wykonał wykop wstępny, a my przystąpiliśmy do kotwienia obudowy. Wypaliliśmy w licu grodzic otwory przez które przewiercaliśmy się mikropalami. Mikropale wierciliśmy kotwiarką o masie około 12 ton. Równolegle do mikropali kotwiących wykonaliśmy zastrzały w narożach ścianki, która to w rzucie przypomina literę “C”. Współpracę mikropali kotwiących z ściankami szczelnymi zapewniliśmy poprzez płytki oporowe oraz nakrętki systemowe.

Zabezpieczenie wykopów w liczbach

Pogrążyliśmy łącznie 85 sztuk grodzic stalowych (nieparowanych) co daje zabezpieczenie wykopów o długości około 51 metrów bieżących. Obudowę zakotwiliśmy łącznie 30 sztuk mikropali kotwiących o łącznym metrażu 360 mb. W narożach wykonaliśmy dwa zastrzały, co poniekąd zmniejszyło ilość mikropali kotwiących. Aktualnie oczekujemy cierpliwie na “zielone światło” by móc zdemontować grodzice po zakończeniu prac żelbetowych.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy