Fundamenty w formie pali – Zabrze

Fundamenty w formie pali fundamentowych wierconych zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy w celu posadowienia konstrukcji wsporczych instalacji fotowoltaicznych. Zaprojektowaliśmy posadowienie w formie pali fundamentowych wierconych. Pomimo niedużych wymiarów podstaw konstrukcji dobraliśmy pale średnicy 600mm. Relatywnie duża średnica miała swoje pełne uzasadnienie, gdyż w ten sposób znacznie uprościliśmy realizację. Wierciliśmy w gruncie nasypowym, gdzie niestety natrafialiśmy na szereg niespodzianek… Począwszy od gruzu betonowego, przez gruz ceglany i stare fundamenty, kończąc na odpadach drewnianych, czy oponach. Te niespodzianki gdzieniegdzie skutkowały tym, że “wiertło tańczyło”, a dzięki zastosowanej większej średnicy mogliśmy w ten sposób zniwelować odchyłki lokalizacyjne. Miało to też pewien minus – wiercąc w gruntach nasypowych, nierzadko docelowa średnica pali osiągała nawet 1200 mm i więcej. Przekładało się to na wyższe zużycie mieszanki betonowej, jednakże znacznie skracało czas wykonania. Wykonaliśmy w ten sposób 1652 sztuk pali.

Fundamenty w formie pali – rozwiązania

Długości dobraliśmy ze względu na ewentualne przemarzanie gruntu, a przede wszystkim ze względu na siły wyrywające w podstawie mocowań. O wciskanie nie martwiliśmy się, gdyż osiągnąć nośność pala na siłę rzędu 11 kN nie jest dużym wyczynem. Wyrywanie natomiast bilansowaliśmy ciężarem własnym pali fundamentowych. Jest to podejście niezwykle bezpieczne, gdyż realnie powinniśmy jeszcze uwzględnić tarcie pobocznicy pali. Jeżeli chodzi o tyczenie – ze względu na powtarzalność rozstawów zleciliśmy geodecie wytyczenie średnio co 8 pala w danym rzędzie oraz pale w miejscach, gdzie “coś się dzieje”. Mamy na myśli miejsca, gdzie stoły były rozsunięte ze względu na na przykład miejsca tras kablowych. Pomiędzy wytyczone pale, co stół, nabijaliśmy paliki z zawiązaną taśmą BHP. Było to niezwykle istotne, gdyż najważniejszą wytyczną poza rozstawami pali w planie było pilnowanie ich wysokości wykonania. W obrębie jednego stołu dopuszczalna odchyłka wynosiła +-20 mm i taką dokładność dla całości Inwestycji utrzymaliśmy.

Zastosowane materiały

Pod względem materiałowym budowa ta była bardzo prosta do zaplanowania. Jedynym materiałem wbudowywanym bezpośrednio była mieszanka betonowa. Pale zaprojektowaliśmy z betonu klasy C25/30, XC2. Mieszankę betonową podawaliśmy bezpośrednio z kosza betonowozu, następnie zagęszczaliśmy wibratorami buławowymi, a górne lico zacieraliśmy na gładko. Prace zatem realizowały dwie brygady – brygada wiercąca otwory oraz brygada betoniarska. Prace wykonaliśmy sprawnie, znacznie przed terminem umownym. Świadczy to zarówno o naszym doświadczeniu i profesjonalizmie, jak i o optymalnie dobranej metodzie wykonania. O realizacji mogą Państwo przeczytać <tutaj>. Zachęcamy do kontaktu.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy