ścianka berlińska, śląsk

Współpracując z T4B Technologie Sp. z o.o. wykonaliśmy projekt technologiczny zabezpieczenia głębokiego wykopu (ścianka berlińska) na potrzeby realizacji zbiornika w ramach budowy instalacji podczyszczalni ścieków z odwadniania osadów przefermentowanych w ciągu bocznym OŚ Komorowice w Bielsku-Białej (śląsk). W ramach zabezpieczenia wykopu zdecydowaliśmy o wykonaniu ścianki typu berlińskiego na wierconych palach betonowych ϕ350 zbrojonych dwuteownikiem HEB120 wypełniona opinką drewnianą z kantówek 80/80.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy