Mikropale pod stopy fundamentowe

Mikropale pod stopy fundamentowe wykonaliśmy w Gołuchowie (powiat pleszewski, województwo wielkopolskie). Posadowienie pośrednie wykonaliśmy we współpracy z firmą Investic sp. z o. o., która to była Generalnym Wykonawcą zadania. W tym miejscu powstaje budynek Gminnego Centrum Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, a zatem budynek, który w pełni służy mieszkańcom. Dla nas była to ciekawa odskocznia od budów z południa Polski. Dobraliśmy zatem sprzęt, spakowaliśmy materiał i punkt 7:00 w ustalonym terminie zjawiliśmy się na placu budowy. Praca w dużej odległości od bazy ma jeden zasadniczy minus – należy się dobrze spakować, gdyż nikt nie dowiezie sprzętu i narzędzi na budowę oddaloną 400 km od bazy. Dysponujemy jednakże wykwalifikowaną kadrą, która dobrze wie co robi i jak robi. W związku z tym realizacja to była sama przyjemność i formalność.

Mikropale pod stopy – rozwiązania

Warto nadmienić na wstępnie, że początkowo rozważaliśmy alternatywnie wykonanie pali CFA pod fundamentami. Nie mniej przeanalizowaliśmy jakie zasoby ludzkie i ile środków transportowych byłoby niezbędne, żeby dostarczyć sprzęt i materiał na budowę i stąd padła decyzja dot. mikropali. O samym procesie projektowania mogą Państwo przeczytać w oddzielnym wpisie, który będzie zamieszczony w tym dziale. Nie mniej, wykonywaliśmy po 4 sztuki mikropali na jedną stopę fundamentową. Do wiercenia wytypowaliśmy mniejszą kotwiarkę, co jak się okazało było zbawienne w skutkach. Plac budowy zobaczyliśmy pierwszy raz dopiero w dniu wiercenia i jak się okazało – jej mobilność to była jej największa zaleta. Mikropale wierciliśmy w systemie samowiercącym, na żerdziach i akcesoriach prod. Arco. Obliczyliśmy na etapie projektu, że wystarczające będą mikropale długości 6m każdy i takie też wykonaliśmy. Rozgarnęliśmy nadmiar zaczynu cementowego, a w miejscach, gdzie było go za dużo to usunęliśmy jego nadmiar. Nakręciliśmy także nakrętki  i zabudowaliśmy płytki oporowe do rzędnej projektowej.

Rozwiązania materiałowe

Stosowaliśmy żerdzie systemowe R51/7,1 prod. Arco. Zarówno żerdzie, jak i resztę akcesoriów (koronki wiertnicze, tuleje łączące, nakrętki) zabudowaliśmy z asortymentu tego samego dostawcy. Buławę cementową wykonaliśmy na zaczynie cementowym z cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R. Płytki oporowe wykonaliśmy z blach stalowych w klasie S235.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy