larseny, grodzice

Tym razem zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu stosując grodzice stalowe, ramach realizacji zadania „Zadanie 2AF 15103 – Budowa i modernizacja składów MPS i zadanie 2AF 15103/OK01 – Budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych na lotnisku w Mińsku Mazowieckim”. Zabezpieczenie o długości 31,20 m dla wykopu o głębokości 5,5m., celem realizacji podziemnych zbiorników na paliwo. Zabezpieczenie realizowane było jedynie od strony istniejącej misy kolejowej o konstrukcji żelbetowej.

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy