Pale pod przenośnik – Wrocław

Wykonaliśmy pale pod przenośnik taśmowy, który transportuje sprzęt AGD pomiędzy halami. Roboty budowlane wykonaliśmy na zlecenie firmy Faktor Krasicki. Natomiast, sama budowa mieści się na terenie BSH oddział Wrocław. Jest to jedna z wielu budów, którą prowadziliśmy na tym zakładzie, co jest dla nas dużym ułatwieniem. Zwyczajowo, gdy zaczynamy kolejną budową, musimy poświęcić pierwszy dzień na sprawy organizacyjne. Każdorazowo musimy zapoznać się z terenem, gdzie przyjdzie nam pracować, z dostępem do mediów, procedurami i całym szeregiem innych formalności. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nie mniej, o wiele łatwiej pracuje się nam w miejscu, które znamy. Zgodnie ze swoim zwyczajem, nawet jeżeli dobrze znamy zakład, to i tak umówiliśmy się na wizję lokalną. Następnie opracowaliśmy autorski projekt i przystąpiliśmy do pracy na budowie. W ramach zlecenia wykonaliśmy pale i mikropale, a także fundamenty żelbetowe pod przenośnik taśmowy. Gwoli ścisłości, jest to drugi etap przenośnika, dla którego również realizowaliśmy analogiczny zakres prac.

Pale pod przenośnik – rozwiązania

Zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy pale fundamentowe oraz mikropale iniekcyjne pod posadowienie fundamentów. Fundamenty wewnątrz hal posadowiliśmy na mikropalach iniekcyjnych w systemie samowiercącym. Stosowaliśmy dwojaki sprzęt – w miejscach, gdzie był swobodny dostęp wierciliśmy kotwiarką, natomiast w miejscach bez dostępu zdecydowaliśmy się na wiertnicę ręczną. Warto nadmienić, że mikropale wierciliśmy przez uprzednio wykonane otwory rdzeniowe w istniejącej posadzce. W części zewnętrznej posadowienie wykonaliśmy poprzez pale wiercone typu CFA. Obliczyliśmy w ramach projektu, że wystarczające będą pale średnicy 400 mm. Jest to niezwykle cenna wiadomość, gdyż do większości pali dostęp jakiegokolwiek większego sprzętu wiertniczego był niezwykle utrudniony. Często musieliśmy decydować się na etapowanie prac poprzez wykonanie kilku pali, a następnie wycofanie się, byśmy mogli dokopać wykop dla wiercenia kolejnych pali. Musieliśmy także dostosować się do warunków pracy samego zakładu i zaprzestać prac danego dnia w danym miejscu na życzenie przedstawicieli zakładu. Nie mniej, daliśmy radę!

Fundamenty na palach

Mimo, iż najczęściej zaprzestajemy na wykonaniu posadowienia pośredniego, to jednak jest to jedna z tych inwestycji, gdzie świadczyliśmy usługę kompleksową. W związku z tym, po posadowieniu pośrednim przyszedł czas na fundamenty. Tu również technologia wykonania była dwojaka. Wewnątrz hal, dla wiercenia mikropali wykonaliśmy otwory rdzeniowe wielkośrednicowe (fi 700). Dlatego też, sama posadzka pełniła funkcję szalunku. Umieszczaliśmy wówczas zbrojenie koszowe w otworze (na podkładkach dystansowych) i je betonowaliśmy. Warto nadmienić, że wewnątrz hal konstrukcję GW kotwił na kotwy wklejane, zatem nie musieliśmy osadzać systemów kotwiących w fundamencie. Na zewnątrz natomiast wykonaliśmy klasyczne belki oczepowe. Belki, w porozumieniu z architektem, zaprojektowaliśmy oraz wykonaliśmy o dwóch typach. Część wykonaliśmy w formie prostokątnych belek oczepowych, a część w części nadziemnej miała wypuszczona kominki do osadzenia konstrukcji stalowej. Niefortunnie, w ramach konstrukcji stalowej w części zewnętrznej były wydane systemy kotwiące (kotwy płytkowe)., które to musieliśmy osadzić przed betonowaniem. Nie mniej, budowę zakończyliśmy sukcesem.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy