Pale pod silos

Pale pod silos to kolejna z naszych realizacji, którą wykonaliśmy na terenie czynnej kopalni węgla kamienna. Tym razem zawitaliśmy do Knurowa, gdzie na kopalni KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów wykonaliśmy pale fundamentowe wiercone. Prace wykonaliśmy we współpracy z firmą CARBO-ECO, w oparciu o nasz autorski projekt technologiczny. Otrzymaliśmy dane do projektowania, po czym przystąpiliśmy do pracy. Fundament, pod który palowaliśmy podpierał baterię dwóch silosów. Po spełnieniu szeregu formalności związanych z pracą na terenie zakładu górniczego dobraliśmy sprzęt, a także zaplanowaliśmy transporty. Godziny transportów ściśle ustaliliśmy, gdyż bezproblemowy wyjazd z zakładu jest możliwy jedynie do godziny 14:00. Przed wejściem musieliśmy także spełnić szereg formalności, jednakże dla nas jest to codzienność. Zmobilizowaliśmy sprzęt oraz zasoby ludzkie na budowę, a następnie przystąpiliśmy do pracy.

Pale pod silos – wykonanie

Prace wykonaliśmy z poziomu uprzednio przygotowanego wykopu przez Generalnego Wykonawcę. GW wytyczył osie wszystkich pali, zatem naszym zadaniem było wyłącznie ich wywiercenie. Zmobilizowaliśmy, ze względu na długość pali, sprzęt o masie własnej około 35 ton na podwoziu gąsienicowym. Uzbroiliśmy zestaw w niezbędne świdry, adapter oraz mechanizm obrotowy i przystąpiliśmy do pracy. Na mocy projektu pale rozmieściliśmy w dwóch rzędach, co odpowiadało rozstawowi stóp podpierających silosy. Pierwotnie Projektanci zakładali większą ilość pali pod fundamentem, jednakże każdorazowo szczegółowo analizujemy temat, a rozwiązania optymalizujemy. Pale wierciliśmy w technologii CFA, wraz z jednoczesnym podawaniem mieszanki betonowej przez świder. Wszystkie pale betonowaliśmy do rzędnej projektowej, a głowice starannie oczyszczaliśmy. Po zabetonowaniu danego pala, gdy jeszcze mieszanka betonowa nie zdążyła związać – umieszczaliśmy zbrojenie koszowe w palach.

Rozwiązania techniczno-materiałowe

Do zabetonowania pali użyliśmy mieszanki betonowej o klasie C30/37, na drobnym kruszywie. Musieliśmy zastosować dodatki oraz domieszki do mieszanki betonowej ze względu na betonowanie w warunkach zimowych, jednakże tym zajęli się już technolodzy dostawcy. Zbrojenie dobraliśmy jako odcinkowe, koszowe, co znowu bardzo ułatwiało jego umieszczenie w palach. Wszystkie pale wykonaliśmy o stałej długości 7,50 m.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy