Pale pod Urząd Gminy – wybór technologii

Pale pod Urząd Gminy to kolejna z naszych realizacji, gdzie wspieraliśmy Generalnego Wykonawcę w realizowaniu Inwestycji publicznej. Co ciekawe, pierwotnie otrzymaliśmy zapytanie ofertowe na zabezpieczenie wykopów dla wykonania wymiany gruntu. Wymiana gruntu była przewidziana na znaczną głębokość, około 4-5 metrów od poziomu terenu. Ponadto, wzięliśmy pod uwagę bliskość istniejącego budynku urzędu oraz poziom wód gruntowych. Wykonaliśmy wstępne kalkulacje w kilku wariantach, czyli dla palisady wierconej, dla grodzic stalowych (wciskane oraz wwwibrowywane). Oczywiście, każdy z tych wariantów dodatkowo wymagał stosownego rozparcia lub kotwienia. Zwróciliśmy także uwagę jak trudne będzie samo odwodnienie wykopu, gdzie ilość wody dopływającej w gruntach piaszczystych jest ogromna. Kolejną kwestią było to, że sama wymiana gruntu wymaga ogromnych nakładów czasu oraz pieniędzy, by ją wykonać. To wszystko utwierdziło nas w przekonaniu, że trzeba poszukać lepszego, optymalnego rozwiązania. Wybór był tylko jeden – wzmocnienie gruntu przez kolumny betonowe.

Pale pod Urząd Gminy – rozwiązania

Zaprojektowaliśmy wzmocnienie gruntu kolumnami betonowymi o zmiennej średnicy. Średnica ma duży wpływ na nośność kolumn, a że obciążenia były bardzo zróżnicowane, toteż zróżnicowaliśmy wzmocnienia. Pod ścianami, a w zasadzie ławami fundamentowymi, zastosowaliśmy kolumny betonowe średnicy 600 mm, zbrojone. Natomiast, pod płytami posadzkowymi wykonaliśmy kolumny niezbrojone, średnicy 400 mm. Co ciekawe, dla trzech kolumn zmieniliśmy ich średnicę wiercenia już na etapie budowy. Chodziło o to, że żeby przyśpieszyć proces realizacyjny nie opłacało nam się przepinać wiertła i wracać do dwóch kolumn następnego dnia. Obraliśmy taką taktykę, że jednego dnia wiercimy kolumny tylko jednej średnicy. Dzięki temu 91 kolumn byliśmy w stanie wykonać w 3 dni robocze, co przy tak ciasnym placu budowy było nie lada wyczynem. Ponadto, mieszankę betonową podawaliśmy własną pompę na podwoziu gąsienicowym. Jest to sprzęt nieco uciążliwy wykonawczo, jednakże generujący spore oszczędności, gdyż nie płaciliśmy za wynajem pompy do betonu, na którą zwyczajnie nie było miejsca na budowie.

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe

Wykonaliśmy łącznie 48 + 3 kolumny betonowe zbrojone średnicy 600 mm oraz o długości 5,0m pod ławami fundamentowymi. Ponadto, 40 sztuk kolumn niezbrojonych pod płytami. Poziom głowicy kolumn dostosowaliśmy do poziomu fundamentu lub posadzki. Ze względu na ciasny plac budowy, niemalże wszystkie kolumny betonowe tyczyliśmy sami z wykorzystaniem ławic. W grunt pompowaliśmy beton towarowy klasy C30/37. Kolumny betonowe pod ławy fundamentowe zbroiliśmy odcinkowymi koszami zbrojeniowymi. Co ciekawe, kosze wiązaliśmy bezpośrednio na placu budowy z sprefabrykowanych strzemion oraz dociętych prętów prostych. Dzięki temu, nakładem kilku godzin pracy mogliśmy zrezygnować z jednego pełnego transportu samochodem ciężarowym na odległość ponad 400 km. Prace wykonaliśmy sprawnie i już następnego tygodnia spotkaliśmy się na budowie w Zabrzu.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy