Ścianka berlińska na skarpie

Otrzymaliśmy stosunkowo nietypowe zapytanie ofertowe. Mieliśmy wykonać zabezpieczenie na wysokiej skarpie celem wykonania muru oporowego. Ścianka berlińska na skarpie wykonana została jako wspornikowa. Wykonaliśmy platformę roboczą poprzez kontrolowane podcięcie korony skarpy. Wysłaliśmy na budowę koparkę gąsienicową dla której możliwy był podjazd na terenie o dużym nachyleniu. Wykonaliśmy rozbiórkę płyt ażurowych stanowiących zabezpieczenie istniejącej skarpy. Stale kontrolowaliśmy zachowanie terenu by nie uszkodzić ogrodzenia, które znajdowało się w koronie nasypu. Zabezpieczenie wykopu prowadziliśmy po łuku, zgodnie z sporządzonym przez nas Projektem Technologicznym.

Rozwiązania techniczne

Zaprojektowaliśmy ściankę berlińską na skarpie w układzie wspornikowym, a zatem wykonaliśmy wstępne obniżenie terenu o około 2 metry. Obniżenie terenu poprawiało stateczność samej ścianki, jak i umożliwiało wykonanie platformy roboczej do wiercenia pali. Pale wierciliśmy wiertłem średnicy 400 mm, na wysokość 6m. Wypełnialiśmy wcześniej przygotowane otwory mieszanką betonową na wysokość umożliwiającą montaż opinki drewnianej. Wykonaliśmy łącznie 5 sztuk pali pod osadzenie opinki drewnianej. Ustaliliśmy z Kierownikiem Robót z ramienia Zamawiającego, że w przęsłach skrajnych opinka drewniana będzie mocowana za istniejące ściany oporowe. Wykorzystaliśmy w ten sposób istniejącą infrastrukturę bez konieczności ingerencji w ich konstrukcję. Pracę zakończyliśmy po wywierceniu otworów i osadzeniu profili stalowych. Ustaliliśmy, że w ramach tegoż zlecenia wykop zostanie zrealizowany przez Wykonawcę ścian oporowych, więc Wykonawca założy opinkę drewnianą podczas głębienia wykopu.

Ścianka berlińska na skarpie – rozwiązania szczególne

Główną trudnością jakiej sprostaliśmy było samo przygotowanie platformy roboczej. Wyprofilowaliśmy starannie skarpę i tym samym umożliwiliśmy wjazd koparki gąsienicową na jej koronę. Otwory wierciliśmy tą samą koparką. Uprzednio przepięliśmy łyżkę koparki na wiertło wraz z całym osprzętem. Przeliczyliśmy uprzednio stateczność nasypu podczas realizacji robót wiertniczych, a dodatkowo zastosowaliśmy możliwie najlżejszą koparkę jaką dysponujemy by nie naruszyć stateczności skarpy. Bezpiecznie wykonana praca potwierdziła poprawność tych obliczeń. Wypionowaliśmy starannie wszystkie profile podczas ich osadzania. Profile wkładaliśmy poprzez ich podwieszenie na zawiesiach łańcuchowych przez wcześniej przygotowane otwory. Zawiesia podpinaliśmy do ramienia koparki i w ten sposób przenosiliśmy profile stalowe. Dobraliśmy rozwiązanie niewibracyjne, aby w sposób maksymalny ograniczyć uciążliwość prac dla mieszkańców sąsiednich zabudowań. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą relacją zdjęciową, co prawda bardzo ubogą, ale pokazującą trudność przygotowania platformy.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy