Co to są studnie fundamentowe? Kiedy stosujemy studnie fundamentowe?

Odpowiedź: Studnie fundamentowe są jednym z sposobów wykonania posadowienia pośredniego obiektu. Z uwagi na swą dużą średnicę (a co za tym idzie dużą powierzchnię podstawy) z reguły są wykorzystywane tam, gdzie ilość zastosowanych pali fundamentowych / kolumn betonowych byłaby zbyt duża – zatem warstwa nośna gruntu jest położona głęboko, a ciężar budowli jest znaczny.

Jak się wykonuje studnie fundamentowe?

Odpowiedź: Studnie fundamentowe wykonuje się tzw. „metodą studniarską”. Szalunek tracony stanowią kręgi (z reguły żelbetowe lub betonowe, w formie prefabrykatów). Pierwszy z elementów zakończony jest ostrzami, które to ułatwiają stopniowe pogłębianie studni. Fazy wykonania plasują się w sposób następujący:

  1. Ustawienie dolnego (pierwszego) elementu na dnie płytkiego wykopu (z reguły jest to wykop o głębokości około 50cm);
  2. Wydobywanie urobku (gruntu) z wnętrza studni z jednoczesnym ustawianiem kolejnych elementów płaszcza w miarę jej zagłębiania. Kolejne elementy, poza funkcją szalunku dodatkowo dociskają pierwszy element (wyposażony w ostrza), co ułatwia zagłębianie;
  3. Wykonanie betonowej stopy studni po jej zagłębieniu na projektowaną głębokość (strop warstwy nośnej);
  4. Wypełnienie wnętrza studni betonem lub gruzobetonem;

Rysunek poglądowy zawierający kolejność wykonania studni:

 

Kiedy stosuje się studnie fundamentowe?

Odpowiedź: Zasadniczo studnie fundamentowe można stosować w tych samych sytuacjach co kolumny betonowe, jednakże ze względów ekonomicznych studnie biorą wyższość, gdy:

– do przeniesienia na warstwę nośną gruntu są znaczne reakcje podporowe pionowe (fundament przenosi znaczny ciężar realizowanego obiektu). Ważnym jest, że studnie z reguły projektuje się jako niezbrojone, w związku z czym z reguły stosuje się je do przeniesienia obciążeń pionowych o znacznej wartości. Dla fundamentów obiektów obciążonych dużym momentem zginającym często korzystniejszym jest zastosowanie innego rozwiązania;

– w przypadku, gdy warstwa nośna zalega na pewnej głębokości (8-10 metrów, do 15 metrów, chociaż bywają sytuacje, gdy wykonuje się głębsze studnie fundamentowe);

– zwierciadło wody gruntowej zlokalizowane jest poniżej poziomu posadowienia studni (aczkolwiek jest możliwe wykonanie odwodnienia, wykonanie korka betonowego po zagłębieniu studni oraz jej osuszenie);

– grunty nie zawierają znaczących przeszkód w postaci betonów, dużych korzeni, głazów, kamieni;

– posadowienie obiektu wykonywane jest na płycie fundamentowej;

– poza uzyskaniem wysokiej nośności wymagane jest maksymalne ograniczenie osiadań fundamentu, jak i odkształceń płyty;

 

Zalety studni fundamentowych.

Odpowiedź: Wśród zalet studni fundamentowych można wymienić:

– uzyskiwanie przez fundament ogromnych nośności na siłę pionową (wynika to szczególnie z dużej powierzchni podstawy wspartej na gruncie nośnym);

– technologia o wiele tańsza niż w przypadku fundamentów na kesonach, natomiast w porównaniu do pali i kolumn betonowych zależy od rozpatrywanego przypadku;

– bardzo niskie osiadania fundamentu;

– bardzo małe wartości przesuwu fundamentu;

– możliwość kontroli pionowości, w związku z tym duża jakość wykonania;

– studnie fundamentowe mogą wymagać specjalistycznego sprzętu (np. koparka chwytakowa do wybierania urobku) ale nie muszą (ręczne wydobywanie urobku, kręgi dostarczane ręcznie lub za pomocą koparki / ładowarki / samochodu HDS / wózka widłowego);

 

Wady studni fundamentowych.

Odpowiedź: Wśród wad fundamentów na studniach można wskazać:

– trudność, a wręcz niemożliwość wykonania w gruntach określanych potocznie jako trudnych, tj. zawierających duże ilości betonów, głazów, duże korzenie drzew, konary drzew – grunty, które utrudniają pogłębianie studni;

– trudne wykonawczo na terenach o zwierciadle wód gruntowych zlokalizowanym powyżej stropu warstwy nośnej;

– ograniczona głębokość fundamentu (co jest wadą w przypadku, gdy warstwa nośna znajduje się na głębokości powyżej 15 – 18 metrów p.p.t.);

– dłuższy czas wykonania;

– wymaga zlokalizowania składowiska na placu budowy;

 

Jako firma PBIM zawsze służymy profesjonalnym doradztwem technicznym w zakresie wykonania posadowienia pośredniego. Wysyłając zapytanie ofertowe postaramy się dobrać rozwiązanie, które w pełni spełni Państwa oczekiwania. Często zdarzają się sytuacje, gdzie jesteśmy proszeni o ofertę cenową na wykonanie posadowienia w danej technologii, a po głębszej analizie wysyłamy ofertę wariantową – wycena na system zawarty w zapytaniu (np. mikropale iniekcyjne) oraz rozwiązanie alternatywne (np. wyżej opisane studnie fundamentowe). Dla każdego z realizowanych przez nas rozwiązań wykonujemy stosowny projekt technologiczny (poza sytuacjami, gdzie jest odgórny wymóg wykonania zadania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową), zatem rozwiązanie z pewnością będzie bezpieczne i trwałe, natomiast wariantowość wyceny skutkuje sprowadzeniem rozmowy do jednostki, którą wszyscy rozumiemy – czas oraz pieniążki. Zachęcamy tym samym do kontaktu.

 

Tagi:

studnia fundamentowe, studnia fundamentowa cena, studnia fundamentowa cena

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy