mikropale iniekcyjne, śląsk

W ramach współpracy z firmą Carboautomatyka S.A. wykonaliśmy projekt technologiczny posadowienia pośredniego fundamentu,gdzie zostały zastosowane mikropale iniekcyjne. Fundament jest zlokalizowany na terenie kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice” (śląsk). Prace wykonywane w ramach realizacji zadania „Maksymalizacja produkcji węgla koksującego w KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Knurów – Modernizacja ZP”. Wkrótce przystępujemy również do jego realizacji.

Do wykonania mamy posadowienie pośrednie stopy fundamentowej. Stopa fundamentowa służy do podparcia konstrukcji stalowej realizowanej w ramach przedmiotowego zadania.

mikropale – wymiary

Obciążenia przenoszone będą na projektowane mikropale o średnicy wiercenia 175 oraz długości 4500mm mierząc od podstawy fundamentu.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy