Słup stalowy na palach – geneza

Kolejną naszą Inwestycją jest wewnętrznie nazwany “słup stalowy na palach”. Otrzymaliśmy zapytanie dotyczące możliwości alternatywnej przebudowy słupa stalowego podpierającego estakadę rurociągów. Z firmą Carboautomatyka S.A. współpracowaliśmy wielokrotnie, dodatkowo przebudowa słupa dotyczyła Inwestycji, na której już wykonaliśmy część prac <link>, a zatem zdecydowaliśmy się pomóc. Przeanalizowaliśmy przekazane materiały, z których to wynikało, że należy usunąć istniejący słup podpierający estakadę rurociągów będący w kolizji z realizowanymi elementami, a wcześniej wykonać nową podporę estakady. Projekt pierwotny zakładał wykonanie stosunkowo skomplikowanej konstrukcji stalowej, która to okalała istniejącą estakadę i podwieszała kratownice. Rozwiązanie oceniliśmy pod względem technicznym jako poprawne, jednakże pod względem pracochłonności i ilości elementów już nieco trudniejsze do realizacji… W związku z tym zaproponowaliśmy rozwiązanie alternatywne.

Słup stalowy na palach – podejście obliczeniowe

Otrzymaliśmy model obliczeniowy pierwotnie zaprojektowanej konstrukcji stalowej, z której to pobraliśmy wartości obciążeń estakady przekazywanej na słup. Otrzymaliśmy także inwentaryzację istniejącej konstrukcji kratownic wraz z wskazaniem poziomów osadzenia poszczególnych rurociągów. Były to informacje niezwykle cenne, gdyż konstrukcja stalowa z reguły jest dowożona jako prefabrykat przystosowany do wbudowania w miejscu przeznaczenia. Przeanalizowaliśmy dane i przystąpiliśmy do pracy. Jako, iż estakada podpiera przewody ciepłownicze, toteż priorytetem było ograniczenie deformacji konstrukcji i przemieszczeń. W związku z tym zdecydowaliśmy, że konstrukcja nośna będzie niejako przesztywniona, zatem zdecydowaliśmy, że zastosujemy profile szerokostopowe. Poza względami wytrzymałościowymi i redukcją przemieszczeń, zastosowane profile skutecznie zabezpieczają przed ewentualną awarią / katastrofą budowlaną wskutek czynników losowych np. uderzenie pojazdu. Sporządziliśmy model obliczeniowy, na podstawie którego wydaliśmy szczegółowe rysunki warsztatowe konstrukcji.

Rozwiązania techniczne

Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie na palach fundamentowych wierconych typu CFA. Słup, który zaprojektowaliśmy jako jednogałęziowy oparliśmy na żelbetowej belce oczepowej. Celem ograniczenia deformacji oraz przemieszczeń zastosowaliśmy dodatkowy odciąg, zamocowany do pala kotwiącego. Podstawę konstrukcji stanowią profile szerokostopowe HEB300 wykonane ze stali S355. Zastrzał wydaliśmy z mniejszego profilu (HEB200) ze względu na jego charakter pracy. Zawsze, gdy wydajemy jakikolwiek projekt, mamy świadomość, że najważniejszym czynnikiem jest “by element był wykonalny”. Będą Państwo mogli przeczytać o montażu już wkrótce.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy