fundamenty pośrednie pod rozbudowę

Fundamenty pośrednie pod rozbudowę podestu

Otrzymaliśmy zapytanie o fundamenty pośrednie pod rozbudowę podestu stalowego na terenie czynnego zakładu produkcyjnego. Wiele współpracujemy z tym Inwestorem i bardzo miło wspominamy każdą budowę, zatem naturalnie podjęliśmy się wyceny i opracowania projektu, a następnie realizacji. O realizacji mogą Państwo przeczytać <tutaj>. Przeanalizowaliśmy przekazane dane oraz dokumentacje archiwalne. Wynikało z nich, że elementy posadowienia pośredniego zostały już wykonane w ramach oddzielnej Inwestycji. Jednakże, ze względu na wprowadzone zmiany projektowe podestu stalowego, większość z nich nie wpasowywała się w aktualne lokaty słupów. Podjęliśmy zatem decyzję, by zaprojektować nowe pale fundamentowe, a w niektórych lokatach częściowo wykorzystać istniejące mikropale. Otrzymaliśmy także raport z badań podłoża oraz rezultaty z obliczeń nowego podestu stalowego, zatem mieliśmy już komplet danych do sporządzenia projektu.

Fundamenty pośrednie pod rozbudowę podestu – ustalenia wstępne

Wiedzieliśmy, że prace będą wykonane w czynnej hali produkcyjnej. Odbyliśmy zatem wizję lokalną przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac projektowych. Oceniliśmy możliwości transportowe, dopuszczalne wysokości maszyn wiertniczych, wysięgi, sposoby dostaw oraz pozostałe kwestie techniczne, po czym przystąpiliśmy do pracy. Na wstępie przeanalizowaliśmy szczegółowo dokumentację powykonawczą na wykonane już mikropale oraz obliczyliśmy szacunkowe nośności poszczególnych grup palowych. Skorelowaliśmy wyniki z reakcjami generowanymi przez słupy i wytypowaliśmy fundamenty, które wymagają wzmocnienia oraz te, które należy wykonać “od zera”. Założyliśmy także, że wszystkie oczepy palowe wykonujemy jako nowe, gdyż chcieliśmy przede wszystkim potwierdzić, że wszystkie mikropale Wykonawca wykonał zgodnie z dokumentacją. Chcieliśmy także maksymalnie zmniejszyć uciążliwości dla użytkowników hali związane z prowadzeniem prac budowlanych. W związku z czym zdecydowaliśmy, że dobierzemy takie zbrojenie, które można łatwo sprefabrykować. Następnie przystąpiliśmy do projektowania.

Rozwiązania techniczne

Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie dla 16 podpór realizowanej rozbudowy podestu stalowego. Ze względu na różne wartości reakcji podporowych wydzieliliśmy 6 różnych typów oczepów. Poszczególne oczepy zróżnicowaliśmy pod względem ilości oraz długości pali fundamentowych, ich zbrojenia oraz samej geometrii oczepu. Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie w formie pali fundamentowych typu CFA, które zazbroiliśmy profilami stalowymi. Zastosowane przez nas rozwiązanie w sposób znaczący skróciło czas realizacji prac. Zaprojektowaliśmy oczepy żelbetowe wykonywane bezpośrednio w posadzce – obrys posadzki stanowił deskowanie oczepów. Oczepy zazbroiliśmy koszami zbrojeniowymi wykonanymi z prętów żebrowanych średnicy 12mm. Warstwę wykończeniową oczepów zaprojektowaliśmy w formie posadzki żywicznej – analogicznie jak na całej powierzchni przedmiotowej hali. Zachęcamy do zapoznania się z opisem realizacji, w dziale “Budowy“.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy