Wzmocnienie gruntu Poznań

“Wzmocnienie gruntu Poznań” to kolejna z naszych realizacji na naszym autorskim projekcie. Otrzymaliśmy zapytanie na… zabezpieczenie wykopu pod wymianę gruntu. Zaczęliśmy dogłębnie analizować temat by znaleźć jakąś zasadność tego rozwiązania. Z wyliczeń wychodziły nam astronomiczne kwoty, a byliśmy dopiero na etapie zabezpieczenia wykopów. Woda gruntowa była bardzo płytko, a grunty silnie przepuszczalne. Ponadto, jeszcze GW musi wykonać wykopy i wymienić grunt oraz starannie go zagęścić. Tracimy zatem dużo pieniędzy i kilka miesięcy na… przygotowanie placu budowy do jakichkolwiek robót konstrukcyjnych. Uznaliśmy, że tak nie może być i zaproponowaliśmy wzmocnienie gruntu. Naturalnie, wyceniliśmy także zabezpieczenie wykopów, jednakże po krótkim spotkaniu na budowie rozmowy nie trwały zbyt długo. Uzgodniliśmy warunki, sposób wykonania i przystąpiliśmy do pracy. W pierwszym odruchu zaleciliśmy GW, by wykonał dodatkowe badania gruntu poprzez sondowania, które są miarodajne dla gruntów niespoistych. Spodziewaliśmy się lepszych wyników aniżeli pierwotnie z wierceń, ale niestety…

Wzmocnienie gruntu Poznań – projektowanie

Okazało się, że stan gruntu jest jeszcze gorszy aniżeli pierwotnie zakładano. Nie przeraziło nas to jednak aż nadto i przystąpiliśmy do pracy. W ramach dobrej współpracy z Zamawiającym zaproponowaliśmy także, że przeprojektujemy same fundamenty. Pierwotnie ławy fundamentowe były posadowione bardzo głęboko, co przy gruntach niewysadzinowych nie wydało nam się zasadne. Dodatkowo, ze względu na ich nieco inny sposób podparcia zobowiązaliśmy się do wydania zbrojenia ław oraz płyt posadzkowych. Wpierw jednakże zaprojektowaliśmy wzmocnienie gruntu. Wykonaliśmy model numeryczny w zaawansowanym programie bazującym na MES, gdzie zdefiniowaliśmy fundamenty oraz obciążenia przekazane przez Projektanta. Równolegle, obliczyliśmy dopuszczalne obciążenia na kolumny betonowe o założonej średnicy. Tak długo pracowaliśmy na modelu, różnicując ilości oraz rozstawy kolumn, by otrzymać optymalne rozwiązanie. Następnie, obliczyliśmy wymagalne zbrojenie dla fundamentów oraz płyt posadzkowych.

Przyjęte rozwiązania

Kolumny betonowe pod ścianami zaprojektowaliśmy jako zbrojone, średnicy 600 mm, natomiast kolumny pod posadzkę wydaliśmy jako fi 400, niezbrojone. Grubości ław fundamentowych nie zmienialiśmy, zatem posiadały szerokość w przedziale 600 do 800 mm. Ławy fundamentowe zazbroiliśmy zbrojeniem podłużnym średnicy 12 mm oraz strzemionami średnicy 8 mm. Następnie wydaliśmy płyty posadzkowe wsparte częściowo na kolumnach, a częściowo na ławach. Obliczyliśmy, że wystarczająca będzie płyta grubości 200 mm. Poza zbrojeniem standardowym wydaliśmy także zbrojenie na przebicie nad kolumnami betonowymi. Dla całości wykonaliśmy stosowne zestawienia, by GW nie miał żadnego problemu na etapie realizacji fundamentów.

W ten sposób zamiast 3-4 miesięcy robót przygotowawczych do fundamentów Wykonawca mógł przystąpić… po niespełna 3 tygodniach, z czego 1 tydzień to roboty specjalistyczne. Jeżeli chcesz przyśpieszyć proces realizacyjny – napisz do nas! Przeczytaj także o budowie <tutaj>.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy