25
03.2019

Larseny – Elektrownia Bełchatów (śląsk)

Larseny Współpracując z firmą PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp.K. wykonaliśmy projekt zabezpieczenia budynku rozdzielni stosując grodzice stalowe w ramach realizacji zadania „Rozbudowa młynowni kamienia wapiennego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów” (śląsk). Pogrążenie grodzic Ścianka szczelna z grodzic stalowych została zaprojektowana w schemacie wspornikowym. Dla istniejącej infrastruktury zaleca […]

18
03.2019

Projekt odwodnienia i umocnienia skarp – gazociąg DN 500 Odolanów-Adamów.

projekt odwodnienia i umocnienia skarp W ramach zadania został zrealizowany projekt zabezpieczenia oraz odwodnienia wykopów na odcinkach remontowych wskazanych przez Zamawiającego. Łącznie zakresem opracowania zostało objęte ponad 50 odcinków remontowych. Same odcinki różniły się między sobą długością (od kilkumetrowych do prawie kilometrowych), typem (“anomalie, czyli przejścia gazociągu na różne poziomy wysokości, przejścia przez cieki oraz […]

11
03.2019

Larseny – przebudowa gazociągu- ścianki szczelne

Larseny  W ramach współpracy z firmą Oceanic Sp. z o.o. Sp.K. zrealizowaliśmy projekt odwodnienia wykopów oraz umocnienie ścian wykopów (grodzice) w ramach realizacji zadania projektowego „Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Śrem – Poznań w rejonie miejscowości Czmoń”. W celu zabezpieczenia wykopu zostały zaprojektowane ścianki szczelne z grodzic stalowych w schemacie wspornikowym. Natomiast do odwodnienia wykopów, […]

28
02.2019
kolumny betonowe dolny śląsk

Kolumny betonowe pod posadowienie Elektrowni Szczytowo Rezerwowej w Będzinie (śląsk)

Kolumny betonowe, śląsk W ramach budowy kotłowni szczytowo-rezerwowej Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie (śląsk) oraz w ramach umowy z firmą PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp. K. na potrzebę realizacji zadania pt.: “Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie” zleconego przez SBB Energy Spółka akcyjna, podjęliśmy się […]

16
01.2019

Projekt technologiczny oraz wykonanie mikropali iniekcyjnych pod fundamenty wiaty

Mikropale Na zlecenie firmy PG BUDOWA Sp. z o.o. Sp.K. w ramach realizacji zadania “Pomost łączący budynek nr 8 z istniejącą rampą” wykonaliśmy projekt technologiczny posadowienia pośredniego z zastosowaniem mikropali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów wiaty zlokalizowanej na terenie Sempertrans Bełchatów w Rogowcu wraz z ich realizacją. Liczba mikropali Posadowienie pośrednie 6 oczepów palowych stanowi zespół […]

07
01.2018

Mikropale ZWR Rudna -Polkowice (dolny śląsk)

Mikropale W ramach współpracy z PG Budowa Sp. z o.o Sp. K. zrealizowaliśmy Nasz autorski projekt technologiczny stosując  mikropale iniekcyjne w technologii samo wiercącej pod posadowienie obiektów realizowanych w ramach wymiany układów przesiewania rudy z szybów RI i R III w rejonie ZWR Rudna (dolny śląsk) pod belki oczepowe BO-3.1 oraz fundamenty stacji separatorów. Mikropale […]

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy