Dom na słabych gruntach – Jaworze

Zrealizowaliśmy wzmocnienie gruntu oraz fundament dla Inwestycji nazywanej przez nas pieszczotliwie “Dom na słabych gruntach”. Otrzymaliśmy zapytanie ofertowe dotyczące możliwości technicznych wdrożenia rozwiązania umożliwiającego wybudowanie wymarzonego domu przez Inwestora prywatnego. Podjęliśmy się tegoż zadania, gdyż żadna Inwestycji nie niesie ze sobą tyle satysfakcji jak pomoc w spełnianiu marzeń i dawanie satysfakcji osobom prywatnym. Opracowaliśmy swój własny, autorski Projekt Technologiczny płyty fundamentowej wraz z wykonaniem wzmocnienia. Dodatkowo pomogliśmy w zakresie opracowania Projektu Geotechnicznego na potrzeby otrzymania pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń przez naszego Inwestora przystąpiliśmy do pracy.

Dom na słabych gruntach – roboty przygotowawcze

Próbowaliśmy ustalić z Inwestorem dogodny termin wejścia celem wykonania zleconych nam prac, a poprzez rozmowę doszła nas przykra wiadomość. Otóż, niezbędna będzie pomoc w wykonaniu drogi dojazdowej do nieruchomości. Dysponując wolnym zestawem roboczym, który to i tak w późniejszym etapie zostanie wykorzystany do wykonania wzmocnienia gruntu uzgodniliśmy zwiększenie zakresu prac budowlanych. Wykonaliśmy podjazd o nawierzchni utwardzonej z kamienia łamanego, którego to otrzymaliśmy od Inwestora. Zagęściliśmy mechanicznie całość dojazdu, umożliwiającym tym samym późniejszy dojazd pompogruszki dostarczającej mieszankę betonową. Następnie, wykonaliśmy wykop szerokoprzestrzenny na odkład pod wykonanie betonu podkładowego pod płytą, lecz najpierw należało wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego.

Roboty zasadnicze

Zaprojektowaliśmy, a następnie wykonaliśmy wzmocnienie gruntu w formie kolumn betonowych wierconych. Kolumny wierciliśmy przy użyciu koparki na podwoziu gąsienicowym wyposażonej w wiertło oraz mechanizm obrotowy (digga). Zastaliśmy wytyczone wszystkie lokaty kolumn, w związku z tym wykonywaliśmy powtarzalne czynności poprzez ustawienie świdra, wwiercenie, wyciągnięcie urobku oraz oczyszczenie świdra. Przygotowane otwory uzupełnialiśmy mieszanką betonową, a następnie w świeżym betonie umieszczaliśmy kosze zbrojeniowe. W ten sposób wykonaliśmy wszystkie przewidziane kolumny betonowe.

Następnie ułożyliśmy warstwę betonu podkładowego pod płytę fundamentową (po związaniu mieszanki betonowej tworzącej kolumny betonowe). Po kolejnym wytyczeniu geodezyjnym, jednakże tym razem obrysów płyty fundamentowej, ułożyliśmy warstwę izolacji termicznej oraz wykonaliśmy płytę fundamentową. Płyta fundamentowa, ze względu na jej stosunkowo prosty kształt, zbrojona była prętami prostymi wraz z uzupełnieniem o zbrojenie domykające. Ułożyliśmy mieszankę betonową, starannie zawibrowaliśmy, a następnie odpowiednio pielęgnowaliśmy. Efektem tych prac jest fundament pod przyszły dom kolejnego zadowolonego Inwestora.

2017
Rok założenia
203
Wykonanych projektów
78
Zrealizowane budowy