Fundamenty pod suwnicę – informacje wstępne

Wykonaliśmy fundamenty pod suwnicę na terenie fabryki produkcyjnej BSH Wrocław. Fundamenty realizowaliśmy równolegle do fundamentów pod wtryskarki, dzięki czemu mogliśmy realizować prace z zastosowaniem jednego wygrodzenia. Opracowaliśmy nasz autorski Projekt Technologiczny posadowienia słupów suwnic i mogliśmy przystąpić do pracy. Zaprojektowaliśmy posadowienie pośrednie fundamentów – posadowienie przy użyciu pali wierconych typu CFA oraz zbrojenie profilami stalowymi. Jak wspomnieliśmy – prace były realizowane równolegle do fundamentów wtryskarek. Dobraliśmy zatem technologię równoległego prowadzenia prac. Wytyczyliśmy wespół z geodetą obrysy oraz osie fundamentów. Następnie wycięliśmy otwory w posadzce. Cięcie rozpoczęliśmy od fundamentów pod suwnicę, by zestaw przewidziany do kucia mógł przystąpić niezwłocznie do pracy.

Wykonanie pali fundamentowych

Wycięliśmy otwory niezbędne do wykonania fundamentów i przystąpiliśmy do kucia. Nieco trudności sprawiła ilość zbrojenia w strefie podsłupowej oraz bednarka biegnąca wzdłuż słupów. Wykuwaliśmy zatem część betonową, a zbrojenie ucinaliśmy piłą tarczową. Przyspieszyliśmy czas prowadzenia rozbiórek poprzez zastosowanie sprawnego sprzętu ciężkiego. Jeżeli wykonywalibyśmy rozbiórki z użyciem młotów ręcznych to czas wzrósłby niemal dwukrotnie! Po rozkuciu fragmentów posadzki starannie oczyściliśmy otwór. Wytyczyliśmy osie pali fundamentowych i przystąpiliśmy do wiercenia. Wierciliśmy równolegle z betonowaniem otworów. Co prawda przewidywaliśmy wiercenie równoległe z betonowaniem, jednakże otwory zachowywały swoją stateczność. Po wykonaniu pali zazbroiliśmy je przy użyciu dwuteowników szerokostopowych. W dnie otworu wykonaliśmy warstwę betonu podkładowego.

Fundamenty pod suwnice – wykonanie oczepów

Zazbroiliśmy oczepy fundamentowe z zastosowaniem koszy zbrojeniowych. Kosze sprefabrykowaliśmy już na Śląsku, zatem montaż zbrojenia przyspieszyliśmy do granic możliwości. Wykonaliśmy pale fundamentowe z dużą dokładnością, zatem nie było konieczności przerabiania sprefabrykowanego zbrojenia na budowie. Kosze zbrojeniowe umieściliśmy na podkładkach dystansowych zapewniających wymaganą otulinę. Zamocowaliśmy taśmę dylatacyjną po obwodzie każdego fundamentu na styku z płytą posadzkową. Następnie przystąpiliśmy do ich betonowania. Dużym ułatwieniem był fakt, że fundamenty wykonaliśmy na równo z posadzką – dzięki temu nie było koniecznym stosowania dodatkowego deskowania. Fundamenty zatarliśmy “na ostro” ponieważ przewidziane jest wykończenie impregnatem żywicznym. Wykonaliśmy w ten sposób 10 oczepów palowych pod osadzenie słupów suwnicy. Wykonamy również kotwienie tychże słupów poprzez wklejenie kotew wklejanych.

 

2017
Rok założenia
135
Wykonanych projektów
43
Zrealizowane budowy